Så tänker tjuven - Svenska Alarm

Så tänker tjuven

De flesta inbrott är spontana där tjuven väljer hus som är lätta att ta sig in i. Som tjuv vill man arbeta ostört. Många inbrott skulle förhindras med larmsystem bättre insyn och bra lås.

 

Så tänker tjuven

 

Så tänker tjuven – inbrott i bostadshus

Inbrott är ett vanligt förekommande brott i samhället. De sker ofta när de boende är borta, på arbetet eller bortresta. En stor andel är inbrott sker i källare eller på vind men mörkertalet är stort.

Andel uppklarade inbrott är mycket låg. Den drabbade berörs ofta mer av att vara kränkt än att ha blivit av med tillhörigheter. Vanligheten och det relativt låga uppklarandet innebär att dessa brott är ett hot mot förtroendet till medmänniskor, polis och samhället i övrigt.

Detta leder också till behov om högre krav på inbrottsskydd och höjda premier på försäkringar. Forskning tyder på att inbrott är vanligare i byggnader som ligger vid gator där en mindre mängd människor rör sig jämfört med mer frekventerade gator. Det innebär att utkanter av bostadsområden ofta är mest utsatta.

 

Tjuven tänker gå fönstervägen

Ofta går det att hitta ett fönster som ligger avsides där tjuven kan arbeta ostört. Genom att bryta upp eller slå sönder fönstret går det att sticka in en hand och öppna. En annan metod är att borra ett hål i karmen för att med ståltråd kunna öppna fönstret. Att klättra in genom en sönderslagen fönsterruta undviker tjuven då risken att skära sig och lämna blodspår är för stor – så tänker tjuven!

 

Altandörren är en annan utsatt väg för inbrott

Här används samma metod som med fönster, dvs. bryter upp dörren eller ordnar så att det går att nå handtaget. Fördelen med att bryta upp den här dörren är att det blir lätt att komma in och ur bostaden – så tänker tjuven.

Entrédörren är en mycket ovanlig väg in. I de fall inbrott skett via entrédörren har det oftast varit när personer varit hemma i bostaden. Tjuven har öppnat den olåsta dörren och tagit det första av värde innanför dörren. Att gå in den här vägen undviks ofta då risken att upptäckas är för stor – så tänker tjuven.

Publicerad

Förebygga inbrott

Gör som 23,807 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev