Gårdslarm är ett diskret larm mot inbrott

Gårdslarm är din räddare på landsbygden – Inbrott sker även här.

Alla bor inte i storstäder eller i tätbefolkade kommuner. En del människor har valt att bo på landsbygden eller glesbygden för att få ett lugnare livstempo och komma närmare naturen. I dessa glest befolkade delar är det dock inte alltid garanterat att det finns någon möjlighet till grannsamverkan – även om det är något som alla områden rekommenderas att jobba för.

Ett gårdslarm kan vara diskret men ändå effektivtEtt annat problem är att landsbygden inte är så skyddad från inbrottstjuvar som man kanske tror; det är ofta dålig uppsikt och ett stort avstånd till polisen. 2013 uppgav hela 7 av 10 att antingen deras grannar eller de själva blivit utsatta för stöld, enligt Lantbrukarnas Riksförbunds undersökning. Enligt Nyköpings polisområdeschef har brotten på landsbygden dessutom kommit att öka på senare år i sådan takt att brottsvågen är att betrakta som ett nationellt problem.

På grund av detta så blir det ännu viktigare med ett tillförlitligt gårdslarm och en bra belysning. Gårdslarmet bör vara kopplat till din Smartphone så att du själv får kontroll över situationen och kan få bilder live om larmet utlöser.

Vad är ett gårdslarm?

Det är ett inbrottslarm som ger ifrån sig ett kraftigt ljud från sirenen när obehöriga närmar sig, eller rör sig i, någon av dina byggnader. Detta, i kombination med tydlig skyltning som informerar om gårdslarmet kring garage och fastighet, är en bra åtgärd för att avskräcka potentiella inbrottstjuvar.

Vissa avstår från ett komplett larm- och säkerhetssystem med kamera, varför?

Det kan bero på många saker, så som att man resonerar precis som tjuvarna – att det ligger långt från bebyggelsen, eller att man helt enkelt undviker det av estetiska skäl. Men faktum är att det går att installera ett utåt sett diskret, men smart larm med kamera, som skyddar din fastighet på landsbygden precis lika väl som ett ordinärt larmsystem. Larmet kallas för gårdslarm.

Slutligen så har flera politiska förslag presenterats för att öka tryggheten på landsbygden. I ett flertal försökslän så kommer det nu att införas en förändrad infrastruktur. En väl fungerande och modern infrastruktur är en nödvändighet för att de larmoperatörer som är anslutna till ambulans, polis och brandkår ska kunna se vilka av dessa resurser som finns tillgängliga för eventuella ingripanden. Tanken är att denna överblick ska kunna ges oavsett vilken organisation som de själva tillhör.

 

Frågor? Kontakta oss

Gör som 23,865 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev