Nya regler: Företag får lättare att övervaka med kamera - Svenska Alarm

Nya regler: Företag får lättare att övervaka med kamera

Nu behöver privata företag inte längre tillstånd för att sätta upp kameraövervakning. Så länge de följer GDPR och kan motivera varför kamerorna används är det i princip fritt fram.   

Tidigare var det länsstyrelserna som utfärdade tillstånd för kameraövervakning. Nu är det istället upp till företagen att ta ansvaret för om kameraövervakningen som planeras är laglig och motiverad, precis som all annan insamling av personuppgifter enligt GDPR. 

Det innebär bland annat att privata företag, exempelvis hotell och restauranger, nu kan agera mycket snabbare när de behöver använda kameraövervakning.  

Företaget ska väga behov och intressen mot det intrång som görs i den personliga integriteten genom kamerabevakning. Bedömningen ska vara klar innan bevakningen påbörjas. Det måste också finnas ett berättigat intresse för att övervaka med kamera, som till exempel att förebygga och utreda brott.  

Det ställs också högre krav på skyltning och information om kameraövervakningen. Man måste informera om identitet samt kontaktuppgifter till den som bedriver bevakningen och även göra en del information tillgänglig, hur länge lagringen sker, ändamålet med kameraövervakningen med mera. Ett företag som inte följer reglerna i GDPR riskerar att betala sanktionsavgifter. 

 

Krav på information vid kamerabevakning 

Företag ska ge tydlig information om sin kamerabevakning genom till exempel skyltning. Den ska innehålla uppgifter om vilket företag som ansvarar samt kontaktuppgifter. Dessutom ska ytterligare information finnas på till exempel en hemsida med:  

 • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
 • Ändamålet med kamerabevakningen 
 • Den rättsliga grund (vilken lag, regel eller avtal) företaget stöder sig på  
 • Hur länge uppgifter kommer att lagras 
 • Vilka rättigheter de registrerade har, som till exempel rätt att kräva att uppgifter raderas 
 • Information om att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen, om de anser att företaget bryter mot lagar, regler eller avtal 

 

Följande information ska framgå om det är aktuellt: 

 • Om företaget stöder sig på en intresseavvägning, för att göra kameraövervakningen, ska det framgå vilka intressen som beaktats och hur företaget har resonerat 
 • Om företaget är skyldiga att kamerabevaka enligt lag eller avtal 
 • Om någon annan än företaget kommer att använda det insamlade materialet 
 • Om uppgifter kommer att föras över till tredje land 
 • Om uppgifterna kommer att användas för automatiserat beslutsfattande 

 

Med kameraövervakning och ett uppdaterat smart larm som kommunicerar med din smartphone avskräcker du inte bara tjuvar från att göra inbrott, du får också en god överblick över din arbetsplats. Läs mer om Svenska Alarms smarta kameralösning här.

Publicerad

Förebygga brott, Kameralarm

Gör som 23,865 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev