Swelarm medlemskap - Svenska Alarm

Swelarm medlemskap

SWELARM medlemskap innebär att Svenska Alarm som auktoriserad medlem uppfyller kraven på ekonomi, säkerhetsrutiner och servicenivå. En kvalitetsstämpel för dig som tänker installera larm.

Swelarm medlemskap

SWELARMS krav för medlemskap

Företag som är auktoriserade av SWELARM och därmed får använda sig av föreningens logga och medlemsmärke lever upp till de krav föreningen ställer. Följande grundkrav ställs av föreningen:

  • Företaget skall i Sverige ha etablerad verksamhet inom aktuell bransch.
  • Företaget skall ha god ekonomi, uppfylles med rating A enligt D&B respektive 3 enligt UC eller motsvarande kreditbedömning av kreditupplysningsbolagen.
  • Myndigheternas krav för verksamheten skall uppfyllas.
  • Dokumenterat kvalitetssystem skall finnas.
  • Personal skall vara väl utbildad och behörig för aktuella arbetsuppgifter.
  • Acceptera att följa utslag i Allmänna Reklamationsnämnden eller annan relevant myndighet rörande företagets utförda uppdrag.

 

SWELARM – branschorganisation för säkerhet

SWELARM är en branschorganisation med drygt 140 medlemsföretag som erbjuder produkter eller tjänster inom det säkerhetstekniska området. SWELARM arbetar för en positiv utveckling av branschen och våra medlemmar står alla för kvalitet, trygghet och kunskap.

Säkerhetsbranschen ersätter Swelarm

Det har bildats en ny organisation för säkerhetsbranschen. Det är Sweguard och Swelarm som slås samman till den nya organisationen med namnet Säkerhetsbranschen. Målet är att skapa en starkare organisation med ett gemensamt ansikte utåt.

Publicerad

Nyheter

Gör som 23,808 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev