Bristande förvaring blir en brandfara - Svenska Alarm

Bristande förvaring blir en brandfara

Det är ofta slarv och ren lathet som gör att material hamnar i närheten av elektriska apparater och skapar stor brandfara. Det har utförts 5000 inspektioner på över 1600 företag. Färsk statistik visar ett nedslående resultat – bristande förvaring blir en brandfara.

 

Bristande förvaring blir en brandfara

 

Brandfaran är ett faktum vid felaktig förvaring av gammalt skräp

Det handlar om att förebygga och skydda. Vid en kontroll av förråd, lastkajer och i personalutrymmen – bristande förvaring blir en brandfara. Hälften av alla arbetsplatserna som inspekterats där utgör bristande förvaring av gammalt skräp en förhöjd risk för brand. Det här är en situation som kommit att blivit värre under de senaste åren. 896 inspektioner gjorde år 2010 och nästkommande år följdes upp med totalt 2001 stycken inspektioner av brandfara. Förra året, 2013, gjordes det  1600 insektioner vilket gör totalt över femtusen inspektioner på 3 år.

 

Bristande förvaring blir en brandfara

Tyvärr är det inte vara bristande förvaring som skapar brandfara. Även blockering av utrymningsväg vid brand. Elektriska installationer som är slarvigt utförda eller ogenomtänkt monterade skapar onödigt stor brandfara. För att skydda mot brand är ett utrymningslarm en bra investering.

Publicerad

Förebygga brand, Säkerhetstips

Gör som 23,804 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev