Grannsamverkan - så här gör du - Svenska Alarm

Grannsamverkan

Grannsamverkan i kombination med larm är en effektiv metod för att motarbeta brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. I grund och botten handlar det om, som namnet antyder, att grannar som samarbetar. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

 

Faktaruta kring grannsamverkan

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan Den utvärdering som Samverkan motbrott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar.
Källa: www.samverkanmotbrott.se

 

grannsamverkan

 

 

Grannsamverkan är en beprövad metod

Metoden har används länge och bakom konceptet Grannsamverkan är Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen i syfte att skapa ett tryggare boende.

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten. Den grundläggande tanken i grannsamverkan är att förändra attityder hos människor, att ta ställning för de brottsutsatta och att bry sig om sina medmänniskor.

 

 

Bakgrund till grannsamverkan

Metoden för grannsamverkan utvecklades i USA under 1960 -70-talet och har därefter blivit en av världens mest använda metod mot brott i bostadsområden. I Storbritannien beräknas drygt en fjärdedel av befolkningen bo i områden med grannsamverkan och i USA är motsvarande andel 40 procent av befolkningen. Även i Sverige har metoden kommit att användas i många områden.

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden.

 

Så fungerar metoden grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på att de boende i ett bostadsområde samarbetar och skapar ett nätverk för att motverka brott. Med fördel involveras polisen, kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag och andra aktörer i samhället. Syftet är att minska brottsligheten samt öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. För att snabbt få informera dina grannar när något händer kan du använda Svenska Alarms smarta app och funktionen Grannar Direkt.

Eftersom grannsamverkan bygger på att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt, ökar ofta tryggheten för de boende i området. Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsperson upptäckas lättare.

Ett bra sätt är att observera och notera det du ser. Kom ihåg att alltid anmäla brott till polisen. Kom också ihåg att smått kan vara stort – du kanske har gjort en iakttagelse som kan vara av intresse.

 

Så startar du grannsamverkan i ditt område

  1. Börja med att samtala med de boende i ditt område
  2. Kontakta den lokala polisen eller det lokala brottsförebyggande rådet.
  3. Du får den information och det material du behöver för att starta upp.

Grannsamverkan kan organiseras på olika sätt. Ofta är det de boende själva som initierar arbetet, men även andra aktörer som polis, fastighetsägare, försäkringsbolag eller någon lokal bostadsförening, kan också verka för att grannsamverkan startar. Oavsett vem som initierar och även stöttar verksamheten, är det viktigt att förstå att den viktigaste aktören i grannsamverkan är de boende själva.

 

Fördelarna med grannsamverkan

  • Utbildning ger de boende kunskap kring hur brott förebyggs.
  • Gemenskap bland grannarna gör att man också vet vem som inte bor där.
  • En trygg miljö gör att du rör dig mer utomhus vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.

 

 

Publicerad

Förebygga inbrott

Gör som 23,794 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev