Ingripa vid brott - Svenska Alarm

Ingripa vid brott

I Sverige sker det 1 miljon vardagsbrott varje år men endast sex procent löser Polisen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Så vad är det som gäller ifall jag ser ett pågående brott. På vilket sätt kan jag som privatperson ingripa vid brott.

 

ingripa vid brott

 

Att ingripa vid brott – stoppa tjuven

Att ingripa vid brott är ingen självklarhet och ej heller någon skyldighet enligt lag. Du bör noga överväga riskerna innan du själv handgripligen kliver in i en brottssituation. Det viktigaste i ett första skede är att brottet stoppas. För att göra det kan det räcka med göra gärningsmannen medveten om att han/hon är iakttagen. Du kan notera signalement för att senare underlätta polisens arbete och få fast den skyldige.

 

Vad säger lagen?

Du har rätt att ingripa men det är ingen skyldighet. I rättegångsbalken kap 24 paragraf 7 står det: Påträffas den som begår brott, varpå fängelse kan följa, på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Publicerad

Förebygga inbrott

Gör som 23,794 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev