Goda grannar hindrar tjuven - Svenska Alarm

Goda grannar hindrar tjuven

Var sams med dina grannar och håll ett vakande öga på varandra över tomtgränserna. Då får du lite roligare, lever lite längre och ditt bostadsområde blir väldigt mycket tryggare!

Att grannsamverkan kan förhindra brott och att ett tryggt socialt nätverk är kopplat till längre livslängd är vetenskapligt bevisat. Goda grannar gör att vi både trivs bättre och känner oss tryggare. Två tredjedelar (66 procent) av de som svarat i en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av PostkodLotteriet hösten 2016, uppger att tryggheten som grannen bidrar med är viktig. Även Brottsförebyggande rådet (Brå) poängterar vikten av grannar som hjälps åt att vara vaksamma. Brå visar att brottsligheten minskade med mellan 16 och 26 procent efter att insatser för grannsamverkan satts in i olika bostadsområden. I deras intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade dessutom 19 av 20 av förövarna att de helst undvek områden med grannsamverkan, eftersom det ökade risken att bli upptäckt.

Grannsamverkan – därför funkar det:

  • Social kontroll. När alla känner varandra i området vet också alla vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.
  • Trygg miljö. När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.
  • Nätverket. Den ökade sociala kontakten mellan grannarna kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet.

Publicerad

Säkerhetstips

Gör som 23,807 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev