Se upp för falska utdrag ur belastningsregistret - Svenska Alarm

Se upp för falska utdrag ur belastningsregistret

Många arbetsgivare begär ett s.k. belastningsutdrag vid rekryteringar. Är du nyfiken på vad som står om dig själv i registret? Då ska du se upp för tvivelaktiga betaltjänster på nätet. Det enda sättet att beställa ett utdrag är hos Polisen – som dessutom är helt gratis.

Se upp för falska utdrag ur belastningsregistret

Svenska Alarm säkerställer att personalen inte är straffad genom att begära in utdrag ur belastningsregistret. Det görs i linje med branschens krav på certifierade larmbolag. Personalen blir slumpmässigt utvalda att lämna in utdrag ur belastningsregistret. Personer som är intresserade av att arbeta på Svenska Alarm uppmanas att ta med utdraget redan till anställningsintervjun – genom att följa våra instruktionerna för utdrag ur belastningsregistret som finns här.

 

Brottsregister och polisregister

Belastningsregistret (i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret) är ett svenskt register som förs av Polismyndigheten och som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
Allt fler arbetsgivare kräver idag ett utdrag ur belastningsregistret. Kjell-Göran Hansi, gruppchef vid polisens rättsavdelnings informationsförvaltningsenhet, menar att registerutdragen för enskilda har närmare fördubblats på fem år i en intervju till TT. Detta har börjat utnyttjas av nätbedragare som via sina hemsidor, mot betalning, erbjuder utdrag ur belastningsregistret. I själva verket misstänks de vilja åt dina personuppgifter, eftersom dessa kan användas för id-kapningar. Utdraget du får är dessutom ofta falskt.

 

Personlig integritet eller kundtrygghet – en fin linje

Det ökade antalet utdrag har även lett till en debatt om den personliga integriteten. Inom hemsäkerhet är det av naturliga skäl av extra hög vikt att kontrollera medarbetarnas bakgrund. Där går kundernas trygghet före den eventuella kränkning som ett utdrag ur belastningsregistret kan upplevas som för den enskilda individen. Inom säkerhetsbranschen är det till och med ett krav för att bli certifierad och behörig installatör av larm. Vi på Svenska Alarm tar därför utdrag både vid nyrekryteringar men också som slumpmässiga ”stickprov” på befintlig personal. Viktigt är att påpeka att det alltid är upp till arbetsgivaren hur de sedan väljer att förhålla sig till informationen.

 

Så här begär du ett utdrag

Gå till närmaste polisstation eller ladda ner en blankett från Polisen.se. Där hittar du också mer information. Ett utdrag är helt gratis.

Publicerad

Förebygga brott, Säkerhetstips

Gör som 23,793 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev