Nya regler - utrymningslarm och brandlarm för asylboende

Utrymningslarm och brandlarm till asylboende

Ett utrymningslarm och brandlarm till asylboende minskar konsekvenserna av en brand. Det gäller att snabbt uppmärksamma branden för att larma och hindra att elden sprids. Ett larm med brandindikering ger ett bra skydd mot brand om sakkunnig anser det vara rätt lösning. Fastighetsägaren och migrationsverket har ett gemensamt ansvar för brandskyddet på asylboenden anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

utrymningslarm och brandlarm till asylboende

 

Utrymningslarm och brandlarm till asylboende

Migrationsverket krav kan komma att variera men de anser sig ställa höga krav på brandsäkerheten i sina upphandlingar. MSB låter meddela att ägaren av en fastighet och den som har rätt att använda fastigheten har ett ansvar för brandskyddet. För boenden som tidigare används för gemensamhetsboenden som hotell eller vandrarhem finns det vanligtvis ingen anledning att begära in dokumentation på detsamma. Vid behov sker kontroll av att brandskyddet på plats. Räddningstjänsten utför inspektioner på asylboenden och det behöver uppfylla krav enligt upphandlingsreglerna från Migrationsverket.

Ett asylboende brukar bestå av gemensamma lokaler som delas mellan flera personer. Ett utrymningslarm till asylboende ska larma för gemensamma utrymmen och enskilda rum i byggnaden. Ett utrymningslarm har som syfte att initiera en utrymning från asylboendet. Räddningstjänten ska tillkallas vid händelse av brand. Mindre bränder kan en person på plats släcka med hjälp av brandsläckare och brandfilt. På Sveriges radio talas det om att det kan krävas brandvakter för att minska risken för nya attentat. Ett brandlarm med integrerat utrymningslarm kan varsko en brandvakt som snabbt och professionellt kan agera på situationen.

 

Nya regler för utrymningslarm till asylboende

Reglerna för asylboende uppdateras löpande och nu senast Boverkets byggregler (BBR) för gemensamhetsboenden. Regeringen gav BBR uppdraget att se över reglerna för att kunna bygga fler bostäder för unga. Vilket kan tolkas som fler bostäder för studenter och HVB säger brandingenjör Anders Johansson på Boverket.

Svenska Alarm rekommenderar att kunden tar kontakt med en sakkunnig i frågan. Vårt smarta utrymningslarm kan vara en tillfällig lösning och kan kompletteras med ett inbrottslarm.

Frågan kring brandskydd har aktualiserats i samband med de bränder som skett på senare tid. Det är mycket olyckligt att boenden för flyktingar inte går att bruka. Som tur är har ingen tagit personlig skada i de senaste bränderna. Bränder får stora konsekvenser både för fastighetsägaren och Migrationsverket.

Publicerad

Förebygga brand, Nyheter, Säkerhetstips

Gör som 23,804 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev