Utrymningsplan kan upprättas så här - Svenska Alarm

Utrymningsplan

Utrymningsplanen ska vara tydlig och informativ. Den hjälper personer att på ett säkert och snabbt sätt utrymma lokalen. En utrymningsplan ska placeras synligt och hjälper människor att hitta ut när ett larm med integrerat utrymningslarm aktiveras.

 

Utrymningsplan

 

 

Att upprätta en utrymningsplan

Vid upprättande av en utrymningsplan gäller det att märka ut det som är viktigt vid händelse av en brand. Larma, släck eller spring-valet innebär att larmknappar, utrymningsvägar, och släckutrustning ska markeras. På en utrymningsplan ska du tex. markera brandsläckare. Det är också viktigt att de som utrymmer vet vart återsamling ska ske. Först då kan man enkelt kan räkna in och säkerställa att samtliga lyckats ta sig ut ur byggnaden. Swedish standard institute (SIS) Svensk Standard SS 2875 reglerar i detalj hur en utrymningsplan ska utformas.

  • Utrymningsvägar
  • Larmknappar
  • Släckutrustning

 

Vilka krav finns

I Sverige har vi i stort sett krav på att ha en utrymningsplan på varje arbetsplats. Undantags ges ifall lokalerna är överblicksbara och samtliga som vistas där har god lokalkännedom. Det innebär med andra ord att arbetsplatser som har besökare utifrån behöver upprätta en plan. Lagkravet i Arbetsmiljölagen kräver att det tydligt ska framgå hur man larmar och utrymmer vid händelse av en brand.

Utrymningsplan

Det är dags att testa så att utrymningsplanen fungerar. Kontrollera att personalen har vetskap om informationen som presenteras i utrymningsplanen. Gå runt till personalen och ställ frågor kring planen. Det fungerar också bra att samla all personal till ett möte för att informera och gå igenom innehållet. Fler personer med vetskap om vad som gäller vid en brand gör att möjligheterna ökar för en effektiv utrymning av lokalerna. Förklara och informerar så att alla känner till vad som gäller vid händelse av brand. Brandövningar är viktiga. Det är både personal och besökare som ska kunna ta sig ut vid händelse av brand. Det är därför viktigt att placeringen av en utrymningsplan är tydlig för alla som vistas i lokalerna. Då kan personalen praktiskt genomföra en övning och lära sig hur en utrymning ska gå till.

Publicerad

Förebygga brand

Gör som 23,804 andra och få bra tips varje månad

Signa upp till vårt nyhetsbrev